Kompetencer

Oversigt over hvilke myndigheder der har kompetence i de enkelte sager:

Menighedsrådet

 • Istandsættelse af bygninger, der er under 100 år gamle
 • Ændring eller istandsættelse af inventar, der er under 100 år gammelt (dog ikke alter, døbefont, prædikestol, varmeanlæg, tårnure, orgler og klokker, hvor stiftsøvrigheden har kompetencen uanset inventarets alder)
 • Anskaffelse, ændring eller istandsættelse af mindre, flytbare orgler, automatiske ringeanlæg og lydanlæg, belysning af kirken m.m. i kirken
 • Anskaffelse af løse kunstgenstande og af tekstiler til kirken
 • Anskaffelse af inventar i øvrigt
 • Istandsættelse af bygninger til brug for kirken eller kirkegården
 • Belysning eller befæstelse af gange på kirkegården
 • Andre foranstaltninger vedrørende kirke eller kirkegård, hvor afgørelsen ikke udtrykkeligt er henlagt til provsti udvalg eller stiftsøvrighed.
 • Almindelig vedligeholdelse af præsteboliger og landbrugsbygninger


Provstiudvalget

 • Ændring og regulering af kirkegårdens indretning
 • Fjernelse af træer på kirkegården
 • Dræning af kirkegårde (dog ikke omfangsdræn omkring kirker, der er over 100 år gamle, hvilket kræver stiftsøvrighedens godkendelse)
 • Alle spørgsmål om forpagtning af præstegårdsbrug, herunder salg nedrivning og ombygning af landbrugsbygninger
 • Opførelse, nedrivning, køb, salg, ombygning eller udvidelse af præsteboliger inkl. kontor og evt. konfirmandstue
 • Køb, salg eller ombygning af en eksisterende bygning udenfor kirkegården til brug for kirken eller kirkegården
 • Køb og salg af arealer til brug for kirken eller kirkegården
 • Opførelse eller nedrivning af bygninger udenfor kirkegården til brug for kirken eller kirkegården


Stiftsøvrigheden

 • Udvidelse, ombygning og ændring af kirkebygninger uanset disses alder
 • Istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle
 • Restaurering af kalkmalerier efter et af menighedsrådet indhentet forslag fra Nationalmuseet
 • Ændring og istandsættelse af inventar, der er over 100 år gammelt, efter et af menighedsrådet indhentet forslag fra Nationalmuseet
 • Anskaffelse, ændring eller istandsættelse af alter, døbefont, prædikestol, varmeanlæg, tårnure, orgler eller klokker (inkl. armatur og klokkestol og forslag til inskription af ny klokke)
 • Fjernelse af inventar og udsmykning af kunstnerisk eller historisk værdi
 • Anskaffelse af ikke-løs kunstnerisk udsmykning af kirken
 • Ændring eller istandsættelse af bestående kunstnerisk udsmykning. Hvis udsmykningen er over 100 år gammelt skal menighedsrådet indhente forslag fra Nationalmuseet forinden sagen forelægges for stiftsøvrigheden
 • Ændring, omsætning eller nedrivning af kirkegårdens indhegning eller indgangspartier
 • Anlæggelse og ændring af parkeringspladser ved kirker


Kirkeministeriet

 • Køb af præstegårdsbrug
 • Opførelse eller nedbrydning af kirkebygninger
 • Opførelse af krematorier