Provstiet

Postgangen mellem menighedsråd og Kerteminde Provsti skal så vidt muligt foregå elektronisk!

Menighedsrådene skal benytte Kerteminde Provstis officielle e-mail adresse:
kerteminde.provsti@km.dk

Kerteminde Provsti vil tilsvarende sende alle skrivelser til menighedsrådenes officielle e-mail adresse bestående af sognekoden: 
(firecifre)@sogn.dk
 
Menighedsrådene kan tilmelde sig e-postløsning og få mange nyttige oplysninger på adressen:
www.kirkenettet.dk  

På menighedsrådenes IT-skrivebord findes en lang række skemaer og blanketter, som kan lette arbejdet i menighedsrådet: 
www.menighedsraad.dk 

Oplysninger om IT-løsninger i Folkekirken i det hele taget findes på adressen:
www.infonyt.dk