Eksterne konsulenter

Præstegårdskonsulent
Videncenter for landbrug
Agro Food Park 15
8200 Århus N

Tlf.: 87 40 50 00 
Fax.: 87 40 50 10
E-mail: vfl@vfl.dk

Kirkegårdskonsulent
Susanne Wagner
Olfert Fischers Gade 6, 4
1311 København K

E-mail: arkitektwagner@gmail.com